изделия от композитни материали

изделия от композитни материали

Материали:
епоксидна, полиестерна и полиуретанова смола, стъклоплат, карбон и кевлар

Операции:
Проектиране и изработване на матрици и детайли с вакуумна технология